top of page

Prof.Dr. Erhan Büyükakıncı

  1969 yılında İstanbul’da doğan Prof Dr. Erhan Büyükakıncı, orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Paris II Üniversitesi’nde tamamladı ve halen akademik kariyerini Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürmektedir.

  2002 yılında aynı anabilim dalında doçent oldu; akademik çalışmalarını Sovyet sonrası coğrafyaya dair konularda yoğunlaştırdı. “Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna” başlıklı bir edisyon çalışmasının yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Türk Dış Politikası ve Orta Asya cumhuriyetlerine ilişkin birçok makalesi bulunmaktadır.

Verdiği Seminerler

  • POLİTİKA VE SANAT TARTIŞMALARI

  • AVRUPA VE ÇEVRESİ HALKLARI

  • DEVRİMLER VE İSYANLAR

  • SAVAŞ, SİYASET FELSEFESİ VE DÜNYAMIZ 

  • FELSEFE VE SİYASET

  • TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR

  • ORTADOĞU’DA HALKLAR VE SİYASET

  • MİLLİYETÇİLİK VE DÜNYA POLİTİKASI

  • İDEOLOJİLER, KÜLTÜR VE SANAT

  • SİYASET, SANAT VE PROPAGANDA (Edebiyattan Sinemaya Kültür Tartışmaları)

bottom of page