top of page

Avrupa Birliği ile İş İlişkileri ve Ticaret

 

Seminer Başlangıç Tarihi : 

Pazartesi / 19.30 - 21.30

Toplam: 36 Saat  (Seminer bitiminde katılım sertifikası verilecektir.)

 

Ana Başlıklar

 

A. AB’yi tanıyalım

           1.Tarihçe

           2. Kuruluş

           3.Organlar

                  - Parlamento

                  - Konsey

                   - Komisyon

                   -Adalet Divanı

                   -Bakanlar kurulu

                   -Merkez Bankası

            4. AB’de karar alma mekanizması

            5. AB’ye benzer diğer oluşumlar

                    - EFTA

                    - Avrupa Ekonomik Çevresi

             6.   EURO Alanı

 

 B. AB ve Türkiye ilişkileri

 

             1. Türkiye AB’nin neresinde

             2. Türkiye’ye hak sağlayan anlaşmalar

                         -1963 Ankara Anlaşması

                         -1972 Katma protokol

                         -1995 Gümrük Birliği

                        - Ortaklık Konseyi kararları

              3. Adalet Divanında Türkiye ve Türkler ile ilgili kararlar

                      - Meryem Demirel

                       -Kazım Kuş

                      -  Savaş kararı

                      -  Abatay, Şahin

                      -  Türk Şöförleri

                      - Yedpa kararı

 

 C. AB ile Ticaret ilişkileri

              

              1. AB de iş yeri kurma

                    -AB’de şirket kurma

                    -Sermayesiz şirketler (Ltd England)

                    -AB'de temsilcilik açma

                    -AB taşınmaz edinme (satın alma, kiralama, leasing)

                    -AB’de şirket alma

 

             2. AB’de personel İstihdamı

                    -İşe personel alma

                    -İşyeri temsilciliği ve sendikalar

                    -Türkiye’den personel gönderme

                    -Çalışma Kurumundan yardım alma

 

             3. AB  ile  ticari anlaşmalar yapma

                     -Genel işlem şartları

                     -Menşe şahadeti

                     -Tahkim, yargılama yeri ve hukuk

                     -Türkiye’de geçerli olmayan ancak AB’de geçerli olan AB anlaşmaları (Unicitral)

 

              4. AB’de kotalar

                      -Tekstil

                      -Taşıma

 

              5. AB'de Serbest Dolaşım

                      -İşçiler

                      -İş adamları

                      -Sermaye

 

               6. AB fonlarından yararlanma

 

               7. AB de vergi oranları

                     -Katma değer

                     -Gelir

                     -İşletme vergisi

                     -Vergi iadesi

 

                8. AB ‘de hak arama

                      -Ulusal Mahkemeler

                      -AB birinci derece mahkemesi

bottom of page